پشتوانه های آی وین

پشتوانه های آی وین

سازمان هایی که افتخار همراهی شان را داشته ایم

مرکز تماس آی وین هر پروژه ای را چالشی جدید در مسیر بهتر شدن می داند

برندهایی که در کنارشان بزرگ شدیم

همراه با بزرگترین مجموعه های دولتی و خصوصی

 • وزارت امورز اقتصادی و دارایی
 • شرکت مخابرات ایران
 • وزارت صنعت و معدن و تجارت
 • شرکت ملی پخش ارآورده های نفتی
 • وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
 • دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد
 • ۴۰۳۰
 • شرکت سپرده گذاری مرکز اوراق بهادار
 • سامانه ملی همتا
 • تپ سی
 • تیپاکس
 • شهر فرودگاهی امام خمینی
 • بانک مسکن
 • شرکت کارگزاری بانک ملی
 • بانک ملت
 • سپهر آشنا
 • شرکت کارگزاری بانک پاسارگاد
 • لوتوس
 • مبین نت
 • بیمه سامان
 • ستاره اول
 • سازمان فناوری اطلاعات
 • پایانه های داده ای نوین
 • موسسه خدمات فناوری تا بازار
 • دانشگاه علوم پزشکی بهشتی
 • دانشگاه تهران

دانش بنیان و مستقر در پارک علم و فناوری

تسلط بر هر دو حوزه ی صنعت مرکز تماس