مدیریت عملکرد چیست؟

مدیریت عملکرد مرکز تماس، برنامه‌ای است که معمولا توسط مدیر عملیاتی مرکز تماس کنترل می‌شود که مخصوص محاسبه و بهبود عملکرد کارکنان مرکز تماس است. معمولا مدیریت عملکرد نیازمند چندین ابزار همچون ضبط تماس، نظارت کیفی، آماده‌سازی و طراحی است....
بیشتر بخوانید