کووید ۱۹: سه گام ساده برای مدیریت تقاضای افزایش یافته در مرکز تماس

تونی لورنتزن از نوانس سه گام ساده برای پرداختن به خواسته های کووید ۱۹ در مرکز تماس ارائه می کند. در طول هفته های گذشته مراکز تماس راهبردهایی برای افزایش ظرفیت، خودکار کردن تعداد بیشتری از مکالمات و امکان کار...
بیشتر بخوانید

توصیه هایی برای ارتقاء مرکز تماس بدون تاثیرگذاری بر کیفیت تماس ها

کیفیت مرکز تماس در دنیای پرسرعت امروز ادراکات اولیه دارای اهمیت بسیار بوده و هنگام تماس با مشتریان نیز دارای تاثیراتی فراوانی میباشند. شما برای تاثیرگذاری اولیه فقط یک شانس دارید و این شانس اغلب توسط مرکز تماس ایجاد میشود.مشتریان...
بیشتر بخوانید

مدیریت تجربه مشتری با استفاده از صدای مشتری

صدای مشتری از آنجایی که کسب‌وکارها در زمینه تعریف نیازهای مشتری با جزئیات بیشتر با هم در رقابت هستند، و در عین حال، در راستای پیشنهادهای بازار خود اقدام می‌کنند تا خدمات بهتری را ارائه دهند، اهمیت جمع‌آوری اطلاعات از...
بیشتر بخوانید

مرکز تماس و ۱۰ موردی که باید بدانید

در حالی که پیش‌تر به‌تعدادی از مسائل اساسی پرداخته‌ایم، در اینجا ده مورد مطرح می‌شود که اگر به‌اشتغال در صنعت مرکز تماس فکر می‌کنید، می‌تواند واقعا کارآمد باشد. مسئولیت حدود ۷۰% هزینه‌های عملیاتی با خود مشتری است.این امر، مردم را...
بیشتر بخوانید