چگونه بهترین کارشناسان دورکار را برای کال سنتر استخدام کنیم

تغییر به سمت دورکاری کارشناسان تماس هنوز ادامه دارد، علیرغم تلاش های برخی از کال سنتر ها برای انتقال کارشناسان به مرکز به صورت تمام وقت یا استفاده از رویکرد ترکیبی. هنگامی که مزایای دور کاری را در نظر می...
بیشتر بخوانید

نرم افزار تشخیص گفتار چیست و چگونه توسط مراکز تماس استفاده می شود؟

ما نرم‌افزار تشخیص گفتار را تعریف می‌کنیم، قبل از اینکه کارشناسان ما درباره نحوه استفاده از آن در مراکز تماس بحث کنند. نرم افزار تشخیص گفتار چیست؟ تشخیص گفتار توانایی کامپیوتر در تشخیص کلمات گفتاری است. نرم افزار تشخیص گفتار...
بیشتر بخوانید