نحوه استفاده موفقیت آمیز از هوش مصنوعی در مدیریت مشتری

در مورد هوش مصنوعی (AI) و کارهایی که می تواند برای مشاغل، مشتریان و کارمندان آنها (و همچنین سایر بخش های جامعه) انجام دهد، مطالب زیادی نوشته شده است. اما متأسفانه، بسیاری از نوشته‌های مربوط به هوش مصنوعی بین مواردی...
بیشتر بخوانید