یکی از مهمترین و دشوارترین جنبه‌های مدیریت مرکز تماس در ماه‌ها و سال‌های آینده ارائه خدماتی خواهد بود که پاسخگوی نیازهای متغیر مشتریان باشد. آن‌ها که عقب می‌مانند هزینه زیادی از جمله مشتریان ناراضی، حمایت ناکافی از سازمان و روحیه ضعیف در مراکز تماس را متحمل خواهند شد. بسیاری از سازمان‌ها به واقعیتی بنیادی درباره […]