درباره آی وین دیوایس

شرکت راهکار سرزمین هوشمند ، سالهاست که در صنعت مرکز تماس با نام آی وین فعالیت میکند. تا امروز خدمات و محصولات ارائه شده توسط آی وین شامل برون سپاری و خدمات مرکز تماس و نرم افزار مدیریت مرکز تماس بوده است. آی وین در سال 1400 فعالیتش را در زمینه فروش تجهیزات تخصصی مرکزتماس نیز شروع کرد .

برترین محصولات
سوئیچ
آی پی فون