انواع برون سپاری به مرکز تماس

بسیاری از سازمان‌ها کسب‌وکار خود را برون‌ سپاری می‌کنند تا فرایندهایی را مدیریت کنند که فعالیت‌های اصلی کسب‌وکارشان را در بر نمی‌گیرند. خدمات مرکز تماس نه تنها هزینه بر نیستند بلکه به عنوان یک راهکار کارآمد جهت ارائه خدمات منحصر...
بیشتر بخوانید

منافع و هزینه ‌های برون سپاری مرکز تماس

هزینه ‌های برون سپاری مرکز تماس بر حسب موقعیت کسب‌وکار می‌تواند برای شرکت‌ها و کسب‌وکارها متفاوت باشند. شرکت‌ها بایستی به این منافع و هزینه ها توجه داشته باشند تا بتوانند به طرز مطلوبی به اهدافشان برسند. در ادامه به توضیح...
بیشتر بخوانید