نکات و بهترین روش ها برای ارزیابی نرم افزار مرکز تماس

CallMiner نکات برتر و بهترین شیوه های خود را برای ارزیابی و انتخاب بهترین نرم افزار مرکز تماس به اشتراک می گذارد. مراکز تماس در سراسر جهان با چالش روزافزون برآورده کردن انتظارات مصرف کنندگان روبرو هستند. از آنجایی که...
بیشتر بخوانید