همانطور که می‌دانید اطلاعات مرکز تماس که در طول تعامل اپراتورها با مشتریانتان گرفته می‌شود، می‌تواند بینش‌های انتقادی را به شما بدهد که به پیشی گرفتن از رقبایتان کمک می‌کند و کسب و کارتان را تکامل می‌بخشد.