راهکار اختصاصی کارگزاری ها
پشتیبانی آی‌وین

خدمات اختصاصی مرکز تماس در حوزه پشتیبانی

در پشتیبانی حرف های زیادی برای گفتن داریم

نرم افزار مرکز تماس آی‌وین، سیستمی است که برای کسب و کارها، امکان مدیریت کانال های مختلف ارتباطی مانند تماس‌های تلفنی، ایمیل، چت آنلاین، پیامک متنی، فکس و شبکه های اجتماعی را فراهم می کند.

پشتیبانی 7/24/365

خدمات اختصاصی مرکز تماس در حوزه پشتیبانی

نرم افزار مرکز تماس آیوین، سیستمی است که برای کسب و کارها، امکان مدیریت کانال های مختلف ارتباطی مانند تماسهای تلفنی، ایمیل، چت آنلاین، پیامک متنی، فکس و شبکه های اجتماعی را فراهم می کند.

پشتیبانی آی‌وین
7
پشتیبانی 360 درجه

پشتیبانی 360 درجه

همه حرف ها رو نمیشه تلفنی زد

نرم افزار مرکز تماس آیوین، سیستمی است که برای کسب و کارها، امکان مدیریت کانال های مختلف ارتباطی مانند تماسهای تلفنی، ایمیل، چت آنلاین، پیامک متنی، فکس و شبکه های اجتماعی را فراهم می کند.

کارشناسانی آماده تر از همیشه

کارشناسانی آماده تر از همیشه

نرم افزار مرکز تماس آیوین، سیستمی است که برای کسب و کارها، امکان مدیریت کانال های مختلف ارتباطی مانند تماسهای تلفنی، ایمیل، چت آنلاین، پیامک متنی، فکس و شبکه های اجتماعی را فراهم می کند.

کرونا