وفاداری برند با مرکز تماس آغاز می‌شود!

ماهیت خرید در حال تغییر است؛ همانطور که کانال‌های ارتباطی دیجیتال همچنان در حال ظهور هستند، برندها نیازمند روش‌های جدیدی برای برقراری ارتباط شخصی با مشتریان هستند. عوامل خطوط ارتباطی خط مقدم ارتباط شخصی را تشکیل می‌دهند و بازاریابان باید نقش خود را در تجربه مشتری جدید تشخیص دهند و تشویق کنند.

براساس نظر سنجی اخیر ما، “سلامت مرکز تماس: عامل رفاه در یک دوره مشتری محور”، ایجنت‌ها با تغییرات رفتار مشتری تحت تاثیر قرار می‌گیرند. سی و دو درصد از عوامل می‌گویند که مشتریان سوالات و درخواست‌ها در دو تا سه سال آینده به طور فزاینده‌ای پیچیده می‌شوند و 45 درصد از کارمندان مرکز تماس می‌گویند که انتظارات مشتریان به طور فزاینده‌ای در حال افزایش است.

اگر برندهای تجاری به این پیچیدگی‌ها نپردازند، آنها فرصت فراتر رفتن انتظارات مشتریان را از دست داده‌اند. در سال 2018، بازاریابان باید یک همکاری استراتژیک با مرکز تماس ایجاد کنند تا اطمینان حاصل شود که ایجنت‌ها مجهز به تجربه مشتری و تحرک وفاداری برند می‌باشند.

درحقیقت، سه موضوع وجود دارد که بازاریابان بلافاصله می‌توانند به منظور وسیله نفوذ مرکز تماس و بهبود وفاداری برند به آن بپردازند:

همکاری با مسئول ارشد مشتری چهت پر نمودن شکاف بین مرکز تماس با سایر واحدهای شرکت.

ابزارهای موجود حسابرسی برای بهینه سازی تجربه مشتری.

اتوماسیون را در آغوش بگیرید و تعاملات انسانی را با مشتریان افزایش دهید.

 

 

برچسب ها: