مرکز تماس صوتی انتخاباتی

مرکز تماس صوتی انتخاباتی

بدون واسطه با مردم حرف بزنیم

هر زمان که به اطلاع رسانی های گسترده نیاز است ، ابزارهای ارتباطی اهمیتی بیش از پیش خواهند داشت. اما هیچ کدام از این زمان ها با برهه ی انتخابات ریاست جمهوری قابل مقایسه نیست. زمانی که به ارتباط مستقیم با تک تک افراد یک جامعه در یک جغرافیای خاص نیاز است. اینجاست که دوباره ” ارزش ارتباطات موثر تلفنی ” مطرح می شود. راهکاری که قدرتمند تر از همیشه است.

 • کمپین تبلیغاتی پیام صوتی

  یک نفر بجای شما، با همه تماس خواهد گرفت

  منظور از پیام صوتی در آی وین، یک پیام مشخص و ضبط شده توسط گویندگان تراز اول کشوری بر اساس متن مورد نظر شماست که از طریق تماس تلفنی با انبوهی از مخاطبین برقرار و منتقل می شود. مخاطبینی که بر اساس جامعه، طیف و یا جغرافیای خاص خود دسته بندی شده اند. در زمان انتخابات، تماس از سمت کاندیداهای محترم با مخاطبین شان یک تجربه ی بی نظیر در عرصه ی فعالیت های انتخاباتی است.

   

 • ارتباط مستقیم با مخاطبین اصلی

  این پیام به گوش کسانی که شما می خواهید می رسد

  دسته بندی مخاطبین در هر کمپین اطلاع رسانی را می توان ، مهمترین عنصر موفقیت آن کمپین به حساب آورد. اینکه کدام گروه از جامعه در کدام طبقه بندی و در کدام جغرافیا بر اساس جنسیت، سن، تحصیلات و… قرار است مخاطب شما باشد، نتیجه کمپین را مشخص می کند. آی وین علاوه بر آماده سازی پیام صوتی و راه اندازی کمپین تماس خروجی مورد نیاز آن، ارسال موفق آن را به مخاطبین هدف شما نیز تضمین میکند.

 • پیام صوتی انبوه در سطح کشوری

  تکمیل کننده ی اصلی هر کمپین انتخاباتی

  در بین ابزارهای مختلف ارتباطی که در زمان انتخابات، ممکن است استفاده ی افراطی بعضی گروه ها، در موضوع اطلاع رسانی ها و استفاده های تبلیغاتی ، آنها را برای مخاطب به یک مزاحم رسانه ای تبدیل کند و برخلاف آنچه انتظار می رود نتایجی کاملا ضدتبلیغ به بار آورد. تماس تلفنی و پیام صوتی، از این خطر مصون است و همچنان، محبوب ترین ابزار ارتباطی در بین مخاطبین باقی خواهد ماند.