رهبری موفقیت‌آمیز تیم‌های گسترده

فناوری‌های ارتباط و اطلاعات سازمان‌هایی به وجود آورده است که زمان و مکان را در بر می‌گیرند. محیط‌های چندمکانی، تیم‌های متخصصی متقاطع و فعالیت‌های طولانی یا شبانه روزی در تمام روزهای هفته مثال‌های معمول مرکز تماس محسوب می‌شوند. اگر مدیر یا سرپرست هستید، احتمالا مسئولیت دریافت نتایج از افراد شاغل در مکان‌های مختلف، که به شما گزارش نمی‌دهند یا ساعات کاری آنها مشابه  نیست، به عهده شما است.

متاسفانه، فناوری نتوانسته است موانع طبیعی، موجود بین افراد شاغل در محیط‌های گسترده را از بین ببرد.آنها در مکان‌های مختلف در زمان‌های مختلف کار می‌کنند، اغلب نمی‌توانند خود را بخش اصلی تیم بزرگتر بدانند.

برای تشکیل تیم منسجم واقعی نیز مانند ایجاد رهبری هیچ دستور عمل خاصی وجود ندارد. اما اقدامات اثبات شده‌ای وجود دارد که می‌توانید با انجام آنها احتمال موفقیت خود را به نحو چشمگیری افزایش دهید:

  • برای مرکز تماس تصور روشنی ایجاد نمایید.
  • برای افراد شاغل در محیط‌های گسترده فرصت آشنایی ایجاد کنید. (برای مثال مدیری را می‌شناسم که در وب سایت داخلی، صفحه‌ای را به مشخصات اعضای تیم‌ها اختصاص داد و گهگاه درباره علایق و سوابق دیگر اعضا از هر کسی امتحان می‌‍گیرد. برخی دیگر از جلسات ویدئویی، اجتماعات داخلی و دیگر راه‌ها برای دور هم جمع کردن افراد استفاده می‌کنند.)
  • به دنبال راه‌هایی برای جلب مشارکت همه پرسنل باشید. اغلب، باید مصلحت را با ایجاد محیطی میتنی بر همکاری معامله کرد.
  • اقداماتی انجام دهید تا مطمئن شوید که همه پرسنل همزمان در جریان اطلاعات مهم قرار می‌گیرند.
  • برای توجه به نیازها و روابط اعضای دورتر گروه وقت صرف کنید. (منظور از دور، اعضایی هستند که در نوبت کاری شب کار می‌کنند یا آنها در مکانی با کیلومترها فاصله مشغول به کار هستند.)
  • به دنبال راه‌هایی برای از بین بردن یا دست کم به حداقل رساندن سلسله مراتب بی مورد و کاغذ بازی‌های دست و پاگیر باشید، که ممکن است به تیم‌های گسترده آسیب وارد کند.
  • درباره روند پیشرفت، پیوسته اطلاع رسانی کنید. ضروری است که گروه به روز باشد و در جریان تمام اطلاعات قرار گیرد.

چالش رهبری تیم های گسترده، واقعی و همیشگی است؛ اما، عضویت در محیطی که افراد با وجود فاصله‌های زمانی و مکانی با موفقیت با هم کار کنند، یکی از ارزشمندترین تجربه‌های حرفه ای است که ممکن است رهبر تیم داشته باشد؛ در دنیای امروز، یکی از ضروری‌ترین تجربه‌ها نیز تلقی می‌شود.

برگرفته از کتاب مدیریت مرکز تماس (نوشته: برد کلیولند)

برچسب ها: