تعریف برون سپاری مرکز ارتباط
1383
3 دقیقه

تعریف برون سپاری مرکز ارتباط

برون سپاری به معنای استفاده از نیروی کار قراردادی خارج از شرکت شماست. شرکت‌تان به یک شرکت دیگر اجازه می‌دهد برخی کارهای خاص را انجام دهد – معمولاً کمک می‌کند که در داخل سازمان تمرکز روی صلاحیت‌های اصلی آن قرار بگیرد. متخصصان برون‌ سپاری جنبه‌هایی از عملیات شما را که غیرضروری هستند مدیریت می‌کنند، و از دستورالعمل‌هایی پیروی می‌کنند که توسط کسب و کار شما به ایشان داده شده است. این رویکرد هزینه کارکردهای داخلی را با توانمندی‌های خارجی در تعادل قرار می‌دهد؛ این باعث می‌شود که جمع کل درآمد شرکت خود را افزایش دهید. برون سپاری به مرکز تماس و مرکز ارتباط یکی از این نوع برون سپاری‌ها میباشد.

مزایای برون سپاری مرکز تماس (مرکز ارتباط)

دلایل زیادی وجود دارند که شرکت برای حل مسائل کاری خود از برون سپاری استفاده کند. در خیلی از موارد برون سپاری به کسب و کار اجازه می‌دهد خدمات مشتریان خود را به نحو اثربخش ارائه دهد؛ خدماتی که در غیر این صورت ممکن بود از لحاظ اقتصادی در جایگاهی نباشند که ارائه شوند یا ارائه کردن همه آنها با همدیگر غیرممکن می‌بود.
موارد غیرممکن را می‌توان با برون سپاری به مرکز تماس به طور کامل مدیریت کرد زیرا از هزینه‌ها کاسته می‌شود، و همزمان اثربخشی نیز به شکل صعودی بالا می‌رود. وقتی شرکت‌ها یک سری کارکردهای خاص را برون سپاری کنند می‌توانند هزینه عملیات درون شرکت را کاهش دهند و بودجه‌های به دست آمده را در سایر حوزه‌ها مثل توسعه محصول یا بازاریابی مصرف کنند. و زمانی که برون سپاری را به شرکت‌های متخصص در این زمینه بدهید، کسب و کارتان می‌تواند خدمات بهتری را نسبت به زمانی که این کار به صورت داخلی و با هزینه مشابه انجام شود، به مشتریان پیشنهاد دهد.

هزینه‌های کمتر

کاهش هزینه از طریق برون سپاری خارجی در اولویت پایینتری نسبت به اهداف دیگر که کارآمدی آنها مورد توجه است قرار دارد. اما درآمد کل شرکت شما دلیل مهمی است برای این که برخی کارکردهای خاص را برون سپاری کنید. استفاده از تیم‌های خارجی و مخازن استعداد برون سپاری باعث می‌شوند که صرفه‌جویی کنید و این تأثیر زیادی روی حاشیه سود شرکت شما می‌گذارد.

خدمات بر اساس تقاضا

یکی از ویژگی‌های کلیدی مدل برون سپاری برای فرایندهای ادامه‌دار خاص شرکت شما، انعطاف‌پذیری‌ای است که برایتان فراهم می‌کند. با رشد و بلوغ پروژه جدید، ضروری است که بعضی از جنبه‌ها و مخازن استعداد را مقیاس‌بندی کنید در حالی که بقیه قطع شده یا کم می‌شوند. برون سپاری شما را در یک موقعیت خیلی استراتژیک می‌گذارد تا نسبتاً سریع برای بودجه‌بندی تصمیم بگیرید.

کیفیت بهتر خدمات

به خاطر صرفه‌جویی مقیاس، ارائه‌دهندگان برون سپاری می‌توانند به جای تیم‌های هزینه‌بر داخلی که کوچکترند و در برخی کارهای خاص تخصص دارند، اغلب تجاربی بهتر از مشتریان را تحویل دهند. تیم‌های برونسپاری اغلب برای مدیریت انواع پیشنهادات خود،کاهش هزینه‌ها و ساده کردن تولید/عملکرد دارای ابزارهای تخصصی و تجارب مناسب هستند.

معایب برون سپاری مرکز ارتباط

برون سپاری به عنوان یک فرایند موانع خاص خودش را دارد. خوشبختانه بیشتر ناکارآمدی‌های برون سپاری را می‌توان با برنامه‌ریزی صحیح قبل از تصمیم گرفتن کاهش داد.

رفع اشکال کندتر

به علت افزایش پیچیدگی‌های روالی و فاصله فیزیکی بین اعضای تیم خدمات مشتری، در نهایت مسائل فردی کندتر از قبل حل و فصل می‌شوند. این مشکل را می‌توان با ایجاد مجموعه شفافی از قوانین هنگام تشدید مسائل کنترل کرد و مطمئن شد که همان طوری که توصیف شده پیاده‌سازی می‌شود.

موانع زبانی

برون سپاری به تیم‌ها در سایر قلمروها باعث تفاوت زیاد تجربه مشتری می‌شود. تفاوت‌های زبانی و لهجه‌های قابل شناسایی می‌توانند تأثیری منفی روی روابط مشتری داشته باشند؛ این در صورتی است که مسائل در این حالت پیچیدگی غیرضروری داشته باشند. اگر مطمئن شوید مخزن استعدادی که مسئول مدیریت بار کاری شما است به خوبی به زمان مادری مشتری شما تنظیم شده است، جلوی مشکلات گرفته می‌شود چون در هر دو سمت ادراک و فهم متقابل وجود دارد.