برون سپاری مرکز تماس به آی‌وین

با گسترده شدن فعالیت‌ها، پیشرفت تکنولوژی و ... ، اکثر شرکت‌های بزرگ و کوچک برای بهبود روابط خود با مخاطبانشان و ارائه خدمات بهتر به آنها مجبور هستند که بخشی از فعالیت‌های عملی خود را به دیگر واحدهای بیرون سازمان واگذار کنند و برون سپاری انجام دهند. بهترین مثال در این زمینه، برون سپاری فرایندهای مربوط به مراکز تماس (Call Centers) است. فرایندهای مرکز تماس اعم از پاسخگویی فنی به مشتریان ، پیگیری مشکلات مشتریان ناراضی، بازاریابی تلفنی و رضایت سنجی و نظرسنجی و ... می‌باشد.

مهمترین دلایل و مزایای برون سپاری

چرا برون سپاری به آی‌وین؟

پیشرو در صنعت مرکز تماس کشور

آی‌وین با بیش از 4 مرکز تماس استاندار و مجهز در کشور و بیشترین تعداد پروژه های ملی و بین المللی توانسته است در سال های ابتدایی فعالیت خود جایگاه پیشرو در صنعت گسترده و بین المللی مرکز تماس را از آن خود کند

ما در هر روز حداقل 70 هزار بار سلام می کنیم

میزبانی سامانه پاسخگویی و مرکز مراقبت از مشتریان پروژه های ملی همچون ثبت و پاسخگویی به شکایات (195)، طرح رجیستری تلفن های همراه، درگاه ملی خدمات دولت همراه، سامانه پاسخگویی 2020 مخابرات منطقه تهران و ... بخشی از سوابق آی‌وین در دنیای پاسخگویی و مرکز تماس است

و در هر ماه بیش از یک میلیون بار

خوب است بدانید مرکز تماس آی‌وین فقط در دو پروژه ی سامانه همتا(طرح ریجیستری تلفن همراه) و سامانه 2020 مخابرات با بهره گیری از نرم افزار مرکز تماس آی‌وین بیش از یک میلیون تماس در ماه را پوشش می دهد.

برخی از مشتریان خوب ما

خوب است بدانید مرکز تماس آی‌وین فقط در دو پروژه ی سامانه همتا(طرح ریجیستری تلفن همراه) و سامانه 2020 مخابرات با بهره گیری از نرم افزار مرکز تماس آی‌وین بیش از یک میلیون تماس در ماه را پوشش می دهد.