برون سپاری مرکز تماس به آی وین

همه جا در همه حال پاسخگویی

امروزه با گسترده شدن فعالیت ها، پیشرفت تکنولوژی و ... اکثر شرکت های بزرگ و کوچک برای بهبود روابط و خدمات و برای اینکه بتوانند در حوزه کاری خود بهترین

مهمترین دلایل و مزایای برون سپاری

چرا برون سپاری به آی وین؟

پیشرو در صنعت مرکز تماس کشور

آی وین با بیش از 4 مرکز تماس استاندار و مجهز در کشور و بیشترین تعداد پروژه های ملی و بین المللی توانسته است در سال های ابتدایی فعالیت خود جایگاه پیشرو در صنعت گسترده و بین المللی مرکز تماس را از آن خود کند

ما در هر روز حداقل 70 هزار بار سلام می کنیم

میزبانی سامانه پاسخگویی و مرکز مراقبت از مشتریان پروژه های ملی همچون ثبت و پاسخگویی به شکایات (195)، طرح رجیستری تلفن های همراه، درگاه ملی خدمات دولت همراه، سامانه پاسخگویی 2020 مخابرات منطقه تهران و ... بخشی از سوابق آی وین در دنیای پاسخگویی و مرکز تماس است

و در هر ماه بیش از یک میلیون بار

خوب است بدانید مرکز تماس آی وین فقط در دو پروژه ی سامانه همتا(طرح ریجیستری تلفن همراه) و سامانه 2020 مخابرات با بهره گیری از نرم افزار مرکز تماس آی وین بیش از یک میلیون تماس در ماه را پوشش می دهد.

برخی از مشتریان خوب ما

خوب است بدانید مرکز تماس آی وین فقط در دو پروژه ی سامانه همتا(طرح ریجیستری تلفن همراه) و سامانه 2020 مخابرات با بهره گیری از نرم افزار مرکز تماس آی وین بیش از یک میلیون تماس در ماه را پوشش می دهد.