آشنایی با نحوه رفتار مرکز تماس

واقعیت مهمی که عملیات مرکز تماس را شکل می‌دهد، پویا بودن آن به معنای واقعی است. به دلیل ماهیت تصادفی ورود تماس‌های مشتری، هر فرد تاثیر بسیار زیادی بر میزان پاسخگویی سازمان دارد. این مسئله به نوبه خود عامل مهمی است که انتقال تجربه‌های درخشان مشتریان و افزایش وفاداری را امکان‌پذیر می‌کند و پیامدهای تجاری موفقیت آمیزی را به دنبال دارد.

رفتار مرکز تماس

روند قابل توجه در میان بیشتر مراکز تماس کارآمد این است که کل اعضای تیم‌های خود را اعم از پاسخگویان، ناظران، مدیران، تحلیلگران و نیز تمامی همکاران در سراسر سازمان‌ها – درباره فعالیت‌های مرکز تماس، اهمیت همکاری و حمایت‌های مختلط آموزش می‌دهند. ای دی پی، امریکن اکسپرس، یو اس ای، زاپوس و فدایکس فقط چند نمونه از شرکت‌های تراز اولی هستند که این روند را به اولویت همیشگی خود تبدیل کرده‌اند.

آگاهی دادن درباره چگونگی رفتار مراکز تماس برای آن‌ها که در این مراکز کار می‌کنند یا از آنها پشتیبانی می‌کنند، موهبت است.

 

برچسب ها: